Trung Quốc Máy quang phổ màu di động nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Máy quang phổ màu di động
Màu sắc phù hợp Máy quang phổ
Sơn phù hợp Máy quang phổ
Máy đo quang phổ di động
Dụng cụ đo Haze
Phòng thí nghiệm đo màu
Máy đo độ bóng cầm tay
Đồng hồ đo độ bóng kỹ thuật số
Đa góc Gloss Meter
Hộp đèn màu phù hợp
Phần mềm khớp màu
Phụ kiện quang phổ
Pantone Color Swatches